ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
85010054 นิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.ระนอง
85010055 บ้าน จ.ป.ร. สพป. สพป.ระนอง
85010056 บ้านหินวัว สพป. สพป.ระนอง
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. สพป.ระนอง
85010058 บ้านน้ำขาว สพป. สพป.ระนอง
85010059 บ้านรังแตน สพป. สพป.ระนอง
85010060 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ระนอง
85010061 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.ระนอง
85010062 บ้านบกกราย สพป. สพป.ระนอง
85010063 บ้านบางกุ้ง สพป. สพป.ระนอง
85010064 กระบุรี สพป. สพป.ระนอง
85010065 บ้านน้ำจืดน้อย สพป. สพป.ระนอง
85010066 บ้านน้ำแดง สพป. สพป.ระนอง
85010067 บ้านบางสองรา สพป. สพป.ระนอง
85010068 บ้านทับจาก สพป. สพป.ระนอง
85010069 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.ระนอง
85010070 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ระนอง
85010071 บ้านหาดจิก สพป. สพป.ระนอง
85010072 บ้านคลองเงิน สพป. สพป.ระนอง
85010073 บ้านปลายคลองวัน สพป. สพป.ระนอง
85010075 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.ระนอง
85010076 มัชฌิมวิทยา สพป. สพป.ระนอง
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. สพป.ระนอง
85010078 บ้านลำเลียง สพป. สพป.ระนอง
85010079 บ้านสองแพรก สพป. สพป.ระนอง
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. สพป.ระนอง
85012006 กระบุรีวิทยา สพม. สพม. เขต 14
85012007 ปากจั่นวิทยา สพม. สพม. เขต 14
85010041 ประชาอุทิศ สพป. สพป.ระนอง
85010042 ชนม์พัฒนา สพป. สพป.ระนอง
85010043 บ้านบางปรุ สพป. สพป.ระนอง
85010044 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.ระนอง
85010045 อนุบาลบ้านด่าน สพป. สพป.ระนอง
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. สพป.ระนอง
85010047 บ้านชนะบำรุง สพป. สพป.ระนอง
85010048 บ้านบางหิน สพป. สพป.ระนอง
85010049 บ้านชาคลี สพป. สพป.ระนอง
85010050 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ระนอง
85010051 บ้านนา สพป. สพป.ระนอง
85010052 บ้านบางเบน สพป. สพป.ระนอง
85010053 บ้านสำนัก สพป. สพป.ระนอง
85012005 กะเปอร์วิทยา สพม. สพม. เขต 14
85010001 บ้านเกาะพยาม สพป. สพป.ระนอง
85010002 บ้านเกาะช้าง สพป. สพป.ระนอง
85010003 อนุบาลระนอง สพป. สพป.ระนอง
85010004 ชาติเฉลิม สพป. สพป.ระนอง
85010005 บ้านน้ำตก สพป. สพป.ระนอง
85010006 บ้านหินดาด สพป. สพป.ระนอง
85010007 บ้านทรายแดง สพป. สพป.ระนอง
85010008 บ้านบางสีกิ้ม สพป. สพป.ระนอง
85010009 บ้านบางนอน สพป. สพป.ระนอง
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ระนอง
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. สพป.ระนอง
85010012 บ้านบางริ้น สพป. สพป.ระนอง
85010013 บ้านบางกลาง สพป. สพป.ระนอง
85010014 บ้านทุ่งหงาว สพป. สพป.ระนอง
85010015 บ้านเกาะสินไห สพป. สพป.ระนอง
85010016 บ้านเขานางหงส์ สพป. สพป.ระนอง
85010017 บ้านเกาะเหลา สพป. สพป.ระนอง
85010018 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.ระนอง
85010019 บ้านหินช้าง สพป. สพป.ระนอง
85010021 บ้านนกงาง สพป. สพป.ระนอง
85010022 บ้านราชกรูด สพป. สพป.ระนอง
85010023 บ้านขจัดภัย สพป. สพป.ระนอง
85010024 บ้านคลองของ สพป. สพป.ระนอง
85010025 บ้านละออง สพป. สพป.ระนอง
85010026 บ้านท่าฉาง สพป. สพป.ระนอง
85010027 บ้านหาดทรายดำ สพป. สพป.ระนอง
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) สพป. สพป.ระนอง
85010029 วัดหาดส้มแป้น สพป. สพป.ระนอง
85012003 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. สพป.ระนอง
85012001 พิชัยรัตนาคาร สพม. สพม. เขต 14
85012002 สตรีระนอง สพม. สพม. เขต 14
85010030 บ้านเขาฝาชี สพป. สพป.ระนอง
85010031 ทับไชยาพัฒนา สพป. สพป.ระนอง
85010032 วัดช่องลม สพป. สพป.ระนอง
85010033 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. สพป.ระนอง
85010036 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระนอง
85010037 ทอนเสียดวิทยาคาร สพป. สพป.ระนอง
85010038 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. สพป.ระนอง
85010039 บ้านละอุ่นใต้ สพป. สพป.ระนอง
85010040 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ระนอง
85012004 ละอุ่นวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 14
85010081 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.ระนอง
85010082 บ้านทะเลนอก สพป. สพป.ระนอง
85010083 บ้านกำพวน สพป. สพป.ระนอง
85010084 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.ระนอง
85010085 บ้านบางมัน สพป. สพป.ระนอง
85010086 บ้านแหลมนาว สพป. สพป.ระนอง
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป. สพป.ระนอง
85010088 บ้านควนไทรงาม สพป. สพป.ระนอง
85010089 บ้านบางกล้วยนอก สพป. สพป.ระนอง
85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 14