ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
86010068 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010069 ประชานิคม 2 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010070 บ้านท่าลานทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010072 บ้านแก่งเพกา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010073 บ้านหาดหงส์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010074 ประชานิคม 3 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010075 บ้านเขาพาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010076 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010077 บ้านหัวว่าว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010078 บ้านหาดส้มแป้น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010080 ชุมชนประชานิคม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010082 บ้านทุ่งบิ่น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010086 วัดควนมณี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010087 วัดวังครก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010088 ประชาสันติ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010089 บ้านละมุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010091 บ้านรับร่อ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010092 บ้านหาดใน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010094 บ้านเหมืองทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010096 บ้านเนินทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010098 บ้านพรุตะเคียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010100 บ้านงาช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010101 ประชาพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010102 บ้านร้านตัดผม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010103 บ้านทรายขาว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010104 บ้านธรรมเจริญ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010105 บ้านตาหงษ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010106 บ้านกลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010107 บ้านบึงลัด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010108 ประชานิคม 4 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010109 บ้านยายไท สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010110 บ้านหินแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010111 บ้านน้ำเย็น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010112 บ้านจันทึง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012009 ราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 11
86012007 ท่าข้ามวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86020121 บ้านวังปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020122 วัดผุสดีภูผาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020123 บ้านเขาวงกรด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020124 บ้านทับช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020125 บ้านแหลมยางนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020126 บ้านสามแยกจำปา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020127 วัดเทพนิมิตวนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020128 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020129 วัดท่าทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020130 บ้านห้วยมุด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020131 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020132 วัดมุจลินทาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020133 ชุมชนวัดธรรมถาวร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020134 บ้านอ่าวมะม่วง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020135 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022012 ทุ่งตะโกวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86010113 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010115 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010116 บ้านเขาเลี้ยว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010118 บ้านไชยราช สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010119 บ้านวังช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010120 บ้านหินกบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010121 บ้านบางจาก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010122 บ้านชุมโค สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010124 บ้านดอนทราย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010125 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010126 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010129 วัดดอนยาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010132 บ้านคอกม้า สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010134 บ้านดอนตะเคียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010135 วัดดอนกุฎี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010136 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010137 บ้านถ้ำธง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010139 บ้านปากคลอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010140 วัดบางแหวน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010141 บ้านบ่อสำโรง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010142 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010144 วัดปากด่าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010146 บ้านทุ่งวัวแล่น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86013001 ชุมพรปัญญานุกูล สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012010 ปะทิววิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012011 มาบอำมฤตวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86020062 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020063 บ้านคลองเหนก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020064 บ้านพังเหา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020065 บ้านปังหวาน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020066 บ้านต่อตั้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020067 บ้านปากทรง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020068 พัฒนศึกษา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020069 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020070 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020072 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020073 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020074 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020075 บ้านเขาตะเภาทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020076 บ้านปากเลข สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022006 พะโต๊ะวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86010001 วัดขุนกระทิง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010004 บ้านในห้วย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010008 อนุบาลชุมพร สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010010 วัดพิชัยยาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010011 บ้านคอสน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010013 บ้านบางคอย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010014 บ้านบางหลง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010017 บ้านเขาบ่อ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010019 วัดดอนมะม่วง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010020 วัดทุ่งคา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010023 วัดหูรอ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010024 บ้านสามเสียม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010027 วัดนาทุ่ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010029 บ้านหนองเนียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010030 วัดบางลึก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010032 บ้านศาลาลอย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010036 วัดคูขุด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010037 บ้านดอนไทรงาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010039 บ้านคอเตี้ย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010040 วัดดอนรวบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010041 บ้านเขาวง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010042 บ้านท่ามะปริง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010043 วัดหัวกรูด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010045 บ้านหัวถนน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010048 วัดดอนเมือง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010049 วัดวังไผ่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010050 ศรีอุทัยธรรมพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010053 วัดน้อมถวาย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010055 บ้านนาแซะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010059 วัดเชิงกระ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010060 บ้านคลองสูบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010063 บ้านหาดทรายรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010064 บ้านทุ่งมะขาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010067 บ้านหนองจันทน์หอม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012001 ศรียาภัย สพม. สพม. เขต 11
86012002 สอาดเผดิมวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012003 ปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 11
86012005 ศรียาภัย ๒ สพม. สพม. เขต 11
86020046 สหกรณ์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020047 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020048 วัดโสมสิริวัฒนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020049 วัดสุวรรณนิมิต สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020050 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020051 บ้านทรายทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020052 บ้านแหลมสันติ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020053 ประชาเอื้ออารี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020054 สามัคคีวัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020055 บ้านคลองสง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020056 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020057 วัดปากน้ำละแม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020058 บ้านดอนแค สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020059 บ้านดวด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020060 บ้านเขาตากุน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020061 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022005 ละแมวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86020077 บ้านในหุบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020078 บ้านเขาค่าย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020079 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020080 บ้านเขาทะลุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020081 บ้านห้วยกลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020082 บ้านไทรล่า สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020083 บ้านเขาล้าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020084 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020085 บ้านคู สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020086 วัดจันทราวาส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020087 บ้านนาเหรี่ยง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020089 วัดบรรพตวารีเขต สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020090 วัดถ้ำเขาล้าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020091 บ้านเล็บกะรอก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020092 วัดท้องตม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020093 บ้านหาดทรายรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020094 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020095 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020096 วัดชุมแสง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020097 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020098 บ้านคลองน้อย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020099 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020100 วัดธัญญาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020101 ชุมชนสวี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020103 บ้านไทยพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020104 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020105 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020106 บ้านยางงาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020107 วัดนาสัก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020108 บ้านแก่งกระทั่ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020109 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020110 วัดหนองบัว สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020112 วัดเชิงคีรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020113 วัดควน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020114 บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020115 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020117 บ้านแพรกแห้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020118 วัดแหลมปอ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020119 วัดพะงุ้น สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020120 บ้านห้วยทับทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022007 สวีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022008 นาสักวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022009 ด่านสวีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022010 เขาทะลุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86022011 ครนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86020001 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020003 วัดราชบุรณะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020004 บ้านดอนนน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020006 บ้านในเหมือง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020007 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020008 วัดนพคุณ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020010 บ้านควนตะวันออก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020011 บ้านสะพานยูง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020012 วัดอัมพาวาส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020013 วัดราษฎร์อรุณ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020014 วัดชลธีนิมิตร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020015 บ้านบางหยี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020016 บ้านท้องครก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020017 บ้านน้ำลอด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020019 บ้านหนองไก่ปิ้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020020 วัดประสาทนิกร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020021 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020022 วัดนาทิการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020023 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020024 บ้านห้วยหลอด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020025 บ้านน้ำตก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020026 วัดชลธารวดี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020027 บ้านคลองกก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020030 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020032 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020033 วัดสว่างมนัส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020034 วัดดอนชัย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020035 บ้านคลองระ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020036 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020037 วัดสมุหเขตตาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020038 บ้านเขาแงน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020039 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020040 บ้านในกริม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020041 ประชาบุษยวิทย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020042 บ้านสวนจันทน์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020043 วัดวาลุการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020044 วัดวิเวการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022001 สวนศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022002 ปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022003 ชลธารวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022004 เมืองหลังสวน สพม. สพม. เขต 11