ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
คำชี้แจง
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2. ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิม
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2
กราฟแสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 0
0%
ครูที่ผ่านการพัฒนาใช้ในการเรียนการสอน 0
0%

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 229

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 235

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 236

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 237

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 229

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 235

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 236

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 237

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 229

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 235

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 236

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 237

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 229

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 235

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 236

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 237

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 229

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 235

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 236

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 237
หน่วยงาน จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
(คน)
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 243
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 244
0
0.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 243
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 244
0
0.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 243
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 244
0
0.00
สพม.เขต 27
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 243
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 244
0
0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 243
0

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy052.php on line 244
0
0.00
รวม 0 0 0.00