ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน
คำชี้แจง
ครูสายวิชาชีพ หมายถึง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่สอบวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประเด็นการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2
กราฟแสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ
และตรงตามสาขาวิชาที่สอน

ข้าราชการครู 0/0
ครูอัตราจ้าง 0/0
พนักงานราชการ 0/0
รวม 0/0

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 321

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 327

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 328

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 329

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 331

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 332

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 333

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 337

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 338

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 339

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 341

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 342

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 343

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 321

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 327

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 328

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 329

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 331

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 332

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 333

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 337

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 338

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 339

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 341

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 342

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 343

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 321

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 327

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 328

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 329

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 331

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 332

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 333

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 337

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 338

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 339

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 341

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 342

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 343

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 321

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 327

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 328

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 329

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 331

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 332

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 333

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 337

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 338

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 339

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 341

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 342

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 343

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 321

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 327

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 328

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 329

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 331

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 332

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 333

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 337

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 338

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 339

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 341

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 342

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 343

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 321

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 327

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 328

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 329

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 331

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 332

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 333

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 337

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 338

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 339

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 341

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 342

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 343
หน่วยงาน
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy054.php on line 133
ปีการศึกษา 2562
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ (คน)
จำนวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน)
ร้อยละ
ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ รวม
สพป.มหาสารคาม เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สพป.มหาสารคาม เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สพป.มหาสารคาม เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สพม.เขต 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00