ข้อมูลพื้นฐาน [ ร้อยเอ็ด ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 0819645997
2 นายชาญ คำป้อง รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด