ข้อมูลพื้นฐาน [ สมุทรสงคราม ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม kitcharoen.nat01@gmail.com 0860996101
2 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
3 นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผบ kes959@gmail.com 0896946155