สรุปภาพรวมจังหวัด

รายการโรงเรียน

รหัสโรงเรียน โรงเรียน สังกัด อำเภอ จังหวัด ภาค รายงาน
1310106101 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 2
1034710346 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ตระการพืชผล อุบลราชธานี 14
1026170024 วัดธรรมปัญญา สพป.นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 9
1027740001 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 เมืองสระแก้ว สระแก้ว 9
1327056101 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัฒนานคร สระแก้ว 9
1327056101 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัฒนานคร สระแก้ว 9
1377076401 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 4
1290010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองสงขลา สงขลา 5
1090550529 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพป.สงขลา เขต 3 นาทวี สงขลา 5
1090550489 สงขลาพัฒนาปัญญา สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา 5
1090550521 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สพป.สงขลา เขต 2 หาดใหญ่ สงขลา 5
1390016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองสงขลา สงขลา 5
1090550014 บ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา 5
1053690039 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 17
1153100018 อุตรดิตถ์คริสเตียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 17
1330076101 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โชคชัย นครราชสีมา 13
1330100100 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1130100085 รุ่งอรุณวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากช่อง นครราชสีมา 13
1130100125 สารสาสน์วิเทศโคราช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1030201386 โชคชัยสามัคคี สพม.นครราชสีมา โชคชัย นครราชสีมา 13
1030201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1030200716 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3 ปักธงชัย นครราชสีมา 13
1030200384 ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ด่านขุนทด นครราชสีมา 13
1130100026 อัสสัมชัญนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1030200918 อนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1133100008 มารีย์อุปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 14
1020080207 วัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3 ศรีราชา ชลบุรี 8
1020080300 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2 เกาะจันทร์ ชลบุรี 8
1020080004 อนุบาลวัดช่องลม สพป.ชลบุรี เขต 1 เมืองชลบุรี ชลบุรี 8
1020080004 อนุบาลวัดช่องลม สพป.ชลบุรี เขต 1 เมืองชลบุรี ชลบุรี 8
1125100028 รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นาดี ปราจีนบุรี 9
1025290272 กบินทร์วิทยา สพม.ปราจีนบุรี นครนายก กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 9
1160100034 ปรียาโชติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี นครสวรรค์ 18
1060220463 บ้านหนองจิกรี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ลาดยาว นครสวรรค์ 18
1060220106 วัดนากลาง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โกรกพระ นครสวรรค์ 18
1060220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.นครสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 18
1361016101 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 18
1061700144 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านไร่ อุทัยธานี 18
1061700265 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 18
1061700119 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทัพทัน อุทัยธานี 18
1066350085 วัดคงคาราม สพป.พิจิตร เขต 2 โพทะเล พิจิตร 18
1066350387 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม.พิจิตร โพทะเล พิจิตร 18
1366016101 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองพิจิตร พิจิตร 18
1166100005 พิจิตรอินเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองพิจิตร พิจิตร 18
1262060000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 18
1362016101 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 18
1062040166 บ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 18
1162100006 เจริญสุขอุดมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 18
1039760001 หนองบัววิทยายน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10
1339016101 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10
1234010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 14
1133100008 มารีย์อุปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 14
1337016101 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14
1286010000 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองชุมพร ชุมพร 5
1094300078 บ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 17
1171100003 ถาวรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 3
1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.กาญจนบุรี ไทรโยค กาญจนบุรี 3
1372016501 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3
1272090000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อู่ทอง สุพรรณบุรี 3
1070480114 วัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต 2 โพธาราม ราชบุรี 3
1170100037 ราษฎร์บำรุงวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โพธาราม ราชบุรี 3
1394100050 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สายบุรี ปัตตานี 7
1045450316 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โพนทอง ร้อยเอ็ด 12
1045450214 บ้านโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 12
1345100063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 12
1045450805 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 12
1245010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 12
1045450035 อนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 12
1145100004 ไพโรจน์วิชชาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 12
1141100122 โฮลี่เมรี่อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 10
1341016101 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 10
1341016101 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 10
1094300240 บ้านกาแลกุมิ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1075580096 ศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 4
1194100052 อรุณศาสน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1094300343 สะนอพิทยาคม สพม.ปัตตานี ยะรัง ปัตตานี 7
1094300289 บ้านตะโละไกรทอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300202 บ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300064 บ้านควนแตน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300166 ชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300047 บ้านโผงโผง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.ตรัง กระบี่ เมืองตรัง ตรัง 6
1094300032 บ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300104 บ้านดูวา สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300079 บ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294050003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294050011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสาคอใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294090011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปิยามุมัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตันหยงดาลอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294030009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางตาวา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294040008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพ่อมิ่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294080003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโละไกรทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294060002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพิเทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1294050007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกระเสาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294050004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกระหวะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294090012 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปุลากง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตอหลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090014 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสาบัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090013 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาโลย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294040009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านกลาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294090008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยามู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาลีอายร์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโละ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองแรต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาแกะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตันหยงจึงงา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294070010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแป้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294040010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านน้ำบ่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294050006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลางา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294030091 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกาะเปาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294020006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาประดู่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294030011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยาบี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคอลอตันหยง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294050012 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะกำ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294050010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสาคอบน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294030004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดาโต๊ะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294060004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1294010091 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะบารัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010013 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปุยุด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะลุโบะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294040006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าน้ำ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294040002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าข้าม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294050002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลถนน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294050000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมายอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294060000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งยางแดง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1294030008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเขา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030001 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ่อทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294050013 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปานัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294040001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะนาเระ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294050008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกาะจัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294050001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมายอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294030012 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลิปะสะโง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดอนรัก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปุโละปุโย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่ากำชำ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294030005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตุยง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองจิก ปัตตานี 7
1294020003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางโกระ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294020002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะกรูด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294060001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโละแมะนา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1294060003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำดำ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1294070008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลละหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294070003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะเสยะวอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สพป.สุโขทัย เขต 2 สวรรคโลก สุโขทัย 17
1294070002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะบิ้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294070001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะลุบัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1264020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 17
1294070007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกะดุนง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294040004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294070009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะนังดาลำ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294070006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเตราะบอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294040005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลควน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294040003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านนอก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1294070011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งคล้า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294070005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบือเระ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294070000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสายบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294070004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเก่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สายบุรี ปัตตานี 7
1294020004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลป่าบอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294010007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกะมิยอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010012 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาราเฮาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294050005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลุโบะยิไร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294050009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะโด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มายอ ปัตตานี 7
1294080001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลไทรทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294080004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดอนทราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294080002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลไม้แก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294090017 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลจะรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090015 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลมะนังยง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090016 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลราตาปันยัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294010005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตันหยงลุโละ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาราโหม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคลองมานิง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลจะบังติกอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะกาฮะรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294010004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบานา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1294020005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทรายขาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294020007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากล่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294020001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกโพธิ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1294110003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปล่องหอย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กะพ้อ ปัตตานี 7
1294120001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่ลาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่ลาน ปัตตานี 7
1294110002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโละดือรามัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กะพ้อ ปัตตานี 7
1294100007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294110001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกะรุบี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กะพ้อ ปัตตานี 7
1294110000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะพ้อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กะพ้อ ปัตตานี 7
1294100009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคลองใหม่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294120003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลป่าไร่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่ลาน ปัตตานี 7
1294100003 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลประจัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกระโด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100005 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลระแว้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100004 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะนอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเมาะมาวี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100012 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเขาตูม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกอลำ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100006 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปิตูมุดี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294120002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลม่วงเตี้ย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่ลาน ปัตตานี 7
1294120000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่ลาน ปัตตานี 7
1294100001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยะรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1294100002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะดาวา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1194100065 ดารุลบารอกะฮุ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100067 ปอซันพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100101 ปัญญาธรรมอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100069 แสงธรรมศึกษาปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100068 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100164 สามัคคีธรรมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1194100063 อนุบาลแสงสันติปอซัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100070 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100083 อารยธรรมศาสน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100163 ทวีวิทยาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100081 อรุณอิสลามวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100096 ปฏิบัติธรรมมูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100075 ปูลาพัฒนาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100092 ศรีพัฒนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100084 ศานติวิทยาโสร่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100090 อรุณศาสน์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100077 เชาวน์ปัญญา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100016 จ้องฮั้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100035 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100082 ดารุสสอลีฮีน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100072 นาวาวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100033 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100025 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100086 วัฒนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100044 ธรรมพิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100054 ศาสน์อิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100071 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แม่ลาน ปัตตานี 7
1194100014 เตรียมศึกษาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100066 มูลนิธิสันติวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100078 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100039 กูตงวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100073 นูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100034 วัฒนธรรมอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100030 ศาสน์สามัคคี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100045 อิสลามประชาสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1194100059 ฮั่วหนำมูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100032 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100038 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100061 มุสลิมพัฒนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100037 ดรุณมุสลิมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100079 ลัดดาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100042 อิสลามศาสน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100040 สันนิธิอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100036 วิทยาศีล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100060 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม้แก่น ปัตตานี 7
1194100098 อิสลามบำรุงศาสน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100091 ศึกษาธรรมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100027 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100074 จริยธรรมอิสลามวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100080 อัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100046 อิสลามนิติวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1194100089 ปัตตานีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100012 วิทยาอิสลามมูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100087 บูรณาการศึกษาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100062 ส่งเสริมศาสน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100009 พัฒนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1063160237 ตากพิทยาคม สพม.ตาก เมืองตาก ตาก 17
1194100076 ปัญญาพัฒน์พิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1063160001 อนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 เมืองตาก ตาก 17
1194100010 สตรีพัฒนศึกษาหะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100004 เจริญศรีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1063160001 อนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 เมืองตาก ตาก 17
1194100057 สามารถดีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100047 ภักดีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1063160047 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต 1 บ้านตาก ตาก 17
1194100053 บำรุงมุสลีมีน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1363016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วังเจ้า ตาก 17
1194100050 ดรุณศาสน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100001 วรคามินอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100015 จงรักสัตย์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100006 ศานติธรรมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100007 ปูยุดประชารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100003 อามานะศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100002 แหลมทองอุปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100013 ศาสนูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100008 บำรุงอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100028 แสงประทีปวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100017 จิปิภพพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100095 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100085 มุสลิมสันติชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100043 รัศมีสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100026 ลำหยังวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100088 สาส์นวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100180 อรุณวิทย์พิทยานุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100197 อาลาวีวิทยพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100189 นูรุลมูฮัมมาดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แม่ลาน ปัตตานี 7
1194100031 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100029 บากงพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100020 เพชรชูนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100204 นิติอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100064 ประสานวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100041 ศาลาฟี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1194100021 ซอลีฮียะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100058 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100051 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100048 มัสญิดตะลุบัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100024 มูลนิธิอาซิซสถาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100023 อิสลามสามัคคี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100173 ดารุลอูลูมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100192 พิทักษ์ศาสตร์อนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100022 มูฮัมมาดียะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100055 ลาลอวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100171 สันติศาสน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100169 ส่งเสริมอิสลามศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100205 อิสลามอนุสรณ์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100182 เจริญอนุสรณ์ศาสตร์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100201 ผดุงศาสน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100200 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100184 แสงเมตตาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100183 เอกภาพพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100202 อามานะวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะรัง ปัตตานี 7
1194100176 สรรเสริญวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100174 อิสลามพัฒนปัญญา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100178 อนุบาลป่าทรายวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100167 ปัญญาวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100181 ศรีปัตตานีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100188 อัลเอากอฟอิสลามวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100190 สายธารเมตตาธรรมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กะพ้อ ปัตตานี 7
1194100175 ปรีชาญาณวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100198 อิสลามพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100172 อนุบาลปัญญาศาสน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปะนาเระ ปัตตานี 7
1194100194 อาลาวีศึกษาศาสน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100185 ยะหริ่งวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1194100165 พัฒนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1194100196 ดารุลบาฮีรอัลอิสลามีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1194100166 ปัตตานีดารุสลาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองจิก ปัตตานี 7
1194100186 ศรัทธาชนวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100199 ดรุณวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100177 แสงปัญญาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1194100203 เตรียมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100191 อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1194100187 นัซรีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มายอ ปัตตานี 7
1194100179 อนุบาลเลิศประชา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300333 ปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม.ปัตตานี หนองจิก ปัตตานี 7
1094300347 พระราชดำริ(ศูนย์ครูใต้)จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300341 สุวรรณไพบูลย์ สพม.ปัตตานี ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300316 บ้านโลทู สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300315 บ้านมะแนดาแล สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300264 บ้านควนคูหา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300323 บ้านควนแปลงงู สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300322 บ้านวังกว้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300291 วัดโชติรส สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300337 ศิริราษฏร์สามัคคี สพม.ปัตตานี มายอ ปัตตานี 7
1094300334 ยาบีบรรณวิทย์ สพม.ปัตตานี หนองจิก ปัตตานี 7
1094300268 บ้านยาบี สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300250 บ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300245 บ้านโคกหมัก สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300258 บ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300261 บ้านปะแดลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300314 บ้านมะกอ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300262 บ้านไผ่มัน สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300292 บ้านกระจูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300204 บ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300282 บ้านโคกนิบง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300193 บ้านปุลากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300270 บ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300249 บ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300308 บ้านอุแตบือราแง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300286 บ้านรังมดแดง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300248 บ้านท่ายามู สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300205 ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300271 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300244 บ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300279 บ้านเกาะเปาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300256 บ้านแคนา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300203 บ้านดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300237 บ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300310 บ้านบีติง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300309 บ้านตะโละดารามัน สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300342 ประตูโพธิ์วิทยา สพม.ปัตตานี ยะรัง ปัตตานี 7
1094300199 บ้านมูหลง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300311 บ้านบือแต สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300306 บ้านกะรุบี สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300305 บ้านวังกะพ้อ เพียรอนุสรณ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300224 บ้านบือเระ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300328 วัดบุพนิมิต สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300210 บ้านบาโงยือริง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300331 โพธิ์คีรีราชศึกษา สพม.ปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300260 บ้านควนดิน สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300259 วัดสุวรรณากร สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300243 บ้านเปียะ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1294040007 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคอกกระบือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300281 บ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1294080000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300318 วัดป่าสวย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300327 บ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300326 บ้านคูระ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300325 บ้านปลักปรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300194 บ้านบางปู สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1294090000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300283 บ้านปลักแตน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294090002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโละกาโปร์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300344 วังกะพ้อพิทยาคม สพม.ปัตตานี กะพ้อ ปัตตานี 7
1294090009 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางปู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300313 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1294100000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะรัง ปัตตานี 7
1094300195 บ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300312 บ้านปล่องหอย สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1094300307 บ้านบาโงยือแบ็ง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี 7
1294071000 โรงเรียนผู้ใหญ่สายบุรีอิสลามวิทยา (มูลนิธิ) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปัตตานี 7
1094300238 บ้านวังไชย สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300197 บ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300287 วัดสารวัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294020015 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลช้างให้ตก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300340 ไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม.ปัตตานี ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300290 บ้านท่าช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1294020013 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาเกตุ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300289 บ้านตะโละไกรทอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300214 บ้านโตะบาลา สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1294090018 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแหลมโพธิ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300319 บ้านคลองทราย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1294020008 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งพลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300274 บ้านปะกาลือสง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1294020011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าเรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300273 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300267 บ้านค่าย สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300255 บ้านสายหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300285 บ้านละเวง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1094300332 ราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม.ปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300280 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300265 พัฒนศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1394016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1394036301 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนองจิก ปัตตานี 7
1394100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1394016101 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1394076401 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สายบุรี ปัตตานี 7
1394036101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนองจิก ปัตตานี 7
1294020014 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลควนโนรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300275 บ้านปากบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300257 บ้านกาหยี สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300277 บ้านดอนรัก สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300251 บ้านบางทัน สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300278 บ้านปะกาจินอ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300263 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300252 บ้านดอนนา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300247 บ้านเกาะหม้อแกง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300213 บ้านปายอ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300246 บ้านปรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300293 บ้านโต๊ะชูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300223 บ้านพอเหมาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300212 บ้านบาโงมูลง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300338 ทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม.ปัตตานี ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300215 บ้านละอาร์ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300231 บ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300206 บ้านเจาะกือแย สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300336 ท่าข้ามวิทยาคาร สพม.ปัตตานี ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300335 วุฒิชัยวิทยา สพม.ปัตตานี ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300207 บ้านตะบิ้ง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300346 ราชประชานุเคราะห์ 40 สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300200 ชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300192 บ้านยามูเฉลิม สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม.ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300198 บ้านเฑียรยา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300303 บ้านตะโละแมะนา สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300302 บ้านแลแวะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300201 บ้านตาหมน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300196 ชุมชนบ้านตาแกะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300230 ชุมชนบ้านบางเก่า สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300209 บ้านลานช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300296 บ้านมะนังยง สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300301 บ้านตือเบาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300253 รัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300276 วัดสถิตย์ชลธาร สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300242 บ้านโคกโตนด สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300339 สายบุรี แจ้งประชาคาร สพม.ปัตตานี สายบุรี ปัตตานี 7
1094300208 บ้านแซะโมะ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300300 บ้านพิเทน(วันครู 2502) สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300235 บ้านทุ่งกินนร สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300297 บ้านเขาดิน สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300234 บ้านกาหงษ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300229 บ้านจ่ากอง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300221 บ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300233 บ้านป่าม่วง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300298 บ้านปากู(มีนาประชาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300217 บ้านสือดัง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300220 ชุมชนบ้านแป้น สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300219 วัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300211 บ้านชะเมาสามต้น สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300228 บ้านทุ่งเค็จ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300294 บ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300227 บ้านบาเลาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300240 บ้านกาแลกุมิ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300239 บ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300345 แม่ลานวิทยา สพม.ปัตตานี แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300320 บ้านต้นโตนด สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300284 บ้านป่าไหม้ สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี 7
1095440227 ราชประชานุเคราะห์ 41 สพป.ยะลา เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300226 บ้านบน สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300218 บ้านจะเฆ่ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300317 บ้านโคกเหรียง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300202 บ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300216 บ้านกะลาพอ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1094300173 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300023 บ้านบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300168 บ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300131 บ้านระแว้ง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300073 บ้านคลองต่ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300155 ชุมชนบ้านพงสตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300162 บ้านสายชล สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300175 บ้านบาโลย สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300177 บ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300172 บ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300179 บ้านดูซงปาแย สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300186 ชุมชนบ้านสาบัน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300191 ชุมชนวัดป่าศรี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300178 บ้านตือระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300170 บ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300174 บ้านโต๊ะตีเต สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300182 บ้านตูเวาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300190 บ้านตะโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300169 บ้านท่าด่าน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300127 บ้านปานัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300116 บ้านเขาวัง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300146 บ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300134 บ้านกระโด สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300185 บ้านลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300176 บ้านยือริง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300095 บ้านน้ำบ่อ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300135 ตลาดนัดบาซาเอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300130 อนุบาลยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300152 บ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300161 บ้านโคกขี้เหล็ก สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300149 บ้านบราโอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300151 บ้านต้นทุเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300157 บ้านคางา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300156 ชุมชนบ้านสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300163 บ้านละหารยามู สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300160 ชุมชนบ้านต้นสน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300142 ตลาดปรีกี สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300133 วัดเกาะหวาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300147 บ้านอาโห สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300136 บ้านบินยา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300159 บ้านอินทนิล สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300144 บ้านสิเดะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300148 บ้านบูโกะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300132 ต้นพิกุล สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300145 บ้านอีบุ๊ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300138 วัดโคกหญ้าคา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300141 ตลาดนัดต้นมะขาม สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300117 บ้านมะหุด สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300123 บ้านสมาหอ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300187 บ้านใหม่ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300002 บ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300026 บ้านกาฮง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300054 วัดภมรคติวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300051 บ้านตุปะ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300053 บ้านป่าไร่ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300120 บ้านบาโง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300072 บ้านคาโต สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300071 บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300097 บ้านบางหมู สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300096 บ้านท่าสู สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300184 บ้านแบรอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300181 บ้านจะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300183 บ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300180 บ้านมะปริง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300115 บ้านตรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300167 บ้านท่ากุน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300166 ชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300022 บ้านรามง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300137 บ้านกาแลสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300109 บ้านด่าน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300143 บ้านศาลาสอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300171 บ้านท่าพง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300189 บ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1094300188 บ้านตาลีอายร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี 7
1381016101 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองกระบี่ กระบี่ 6
1094300114 บ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300106 บ้านแขนท้าว สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300124 บ้านเกาะจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300113 บ้านกระหวะ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300110 บ้านบาละแต สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300121 บ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300107 บ้านเจาะบาแน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300122 บ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300067 บ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300066 วัดทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300111 บ้านสะกำ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300128 บ้านบาตะกูโบ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300105 บ้านถนน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300091 วัดควน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300048 บ้านบาเงง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300030 บ้านสามยอด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300061 วัดสุนทรวารี สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300089 บ้านท่าน้ำตะวันออก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300075 บ้านท่าชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300126 บ้านลางสาด สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300083 วัดศรีสุดาจันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300088 บ้านท่าน้ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300118 บ้านควนหยี สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300102 บ้านน้ำใส สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300044 บ้านนาค้อใต้ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300119 บ้านบูดน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300103 บ้านบูเกะกุง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300125 บ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300045 วัดธนาภิมุข สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300062 บ้านล้อแตก สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300034 บ้านนาค้อกลาง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300112 บ้านกูบังบาเดาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300084 บ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300017 บ้านบางปลาหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300108 บ้านปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300090 บ้านท่าน้ำตะวันตก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300082 บ้านหัวคลอง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300047 บ้านโผงโผง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300020 บ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300012 ชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300015 บ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300021 ชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300018 บ้านกือยา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300028 บ้านจะรังบองอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300025 บ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300011 บ้านจือโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300009 บ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300046 บ้านคลองหิน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300024 ชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300068 วัดบันลือคชาวาส สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300037 วัดมะกรูด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300058 บ้านยางแดง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300055 วัดนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300069 บ้านป่าบอน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300014 บ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300006 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300056 บ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300070 บ้านนาค้อเหนือ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300063 บ้านท่าเรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300019 บ้านกอแลบีเละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300059 วัดนิคมสถิต สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300039 บ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300036 บ้านโคกต้นสะตอ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300094 บ้านพ่อมิ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300010 บ้านบานา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300008 เมืองปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300005 บ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300060 บ้านเกาะตา สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300001 ชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300080 บ้านนอก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300093 บ้านเคียน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300076 บ้านบ่ออิฐ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300085 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300081 บ้านปุลามาวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300074 บ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300092 วัดมหิงษาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300013 ชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300077 บ้านเตราะหัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300003 บ้านคลองมานิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300086 บ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300086 บ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300078 บ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี 7
1094300043 บ้านชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300007 บ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300007 บ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300004 บ้านสระมาลา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300032 บ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300041 บ้านบาโงฆาดิง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300049 วัดอรัญวาสิการาม สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300324 บ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี 7
1094300304 บ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี 7
1094300035 บ้านดอนเค็ด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1394016401 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300140 บ้านต้นแซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300154 บ้านประจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี 7
1094300266 บ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300104 บ้านดูวา สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี 7
1094300033 บ้านทุ่งยาว สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300050 บ้านควนโนรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300038 บ้านนาเกตุ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300040 บ้านควนลาแม สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300029 บ้านโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1094300057 บ้านควนประ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี 7
1236020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเขว้า ชัยภูมิ 13
1136100040 อนุบาลหลวงภักดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 13
1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน สพม.ชัยภูมิ บ้านเขว้า ชัยภูมิ 13
1336016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 13
1036100041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 13
1041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองวัวซอ อุดรธานี 10
1041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองวัวซอ อุดรธานี 10
1041680365 บ้านลาดหอคำ สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านผือ อุดรธานี 10
1041680768 ชายแดนประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 4 นายูง อุดรธานี 10
1041680489 อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองวัวซอ อุดรธานี 10
1041680845 กุมภวาปี สพม.อุดรธานี กุมภวาปี อุดรธานี 10
1041680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 กุมภวาปี อุดรธานี 10
1041680227 อนุบาลศรีสุทโธ สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านดุง อุดรธานี 10
1032650809 สนมวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ สนม สุรินทร์ 13
1032650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต 1 ศีขรภูมิ สุรินทร์ 13
1032650552 บ้านขอนแตก สพป.สุรินทร์ เขต 3 สังขะ สุรินทร์ 13
1132100012 สุวรรณวิจิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปราสาท สุรินทร์ 13
1032650837 สินรินทร์วิทยา สพม.สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 13
1332056401 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปราสาท สุรินทร์ 13
1232160000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 13
1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.สระแก้ว วังสมบูรณ์ สระแก้ว 9
1027740115 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สพป.สระแก้ว เขต 1 วังน้ำเย็น สระแก้ว 9
1057120070 บ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 เมืองเชียงราย เชียงราย 16
1057120697 ห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 16
1057120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงแสน เชียงราย 16
1057120694 สามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 16
1057120702 เชียงรายปัญญานุกูล สพป.เชียงราย เขต 1 เมืองเชียงราย เชียงราย 16
1084640258 ตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 5
1384016101 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5
1117100005 อนุบาลบ้านดินสิกขา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางระจัน สิงห์บุรี 1
1017610024 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 1
1081010027 อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 6
1046030591 กมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12
1046030160 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12
1346100036 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12
1095440222 นิคมพัฒนวิทย์ สพม.ยะลา บันนังสตา ยะลา 7
1195100079 ญัณญาร์วิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองยะลา ยะลา 7
1095440222 นิคมพัฒนวิทย์ สพม.ยะลา บันนังสตา ยะลา 7
1095440078 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา 7
1196100039 เจริญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระแงะ นราธิวาส 7
1096240311 นิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส 7
1096240361 สุคิรินวิทยา สพม.นราธิวาส สุคิริน นราธิวาส 7
1196100056 อนุบาลบ้านสุชาดา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุไหงโก-ลก นราธิวาส 7
1096240360 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส 7
1295030000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บันนังสตา ยะลา 7
1395016501 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองยะลา ยะลา 7
1095440021 นิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา 7
1095440013 บ้านยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา 7
1095440224 ยะหาศิรยานุกูล สพม.ยะลา ยะหา ยะลา 7
1094300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี 7
1194100056 ศาสนศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สายบุรี ปัตตานี 7
1094300272 วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี 7
1094300016 อนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1094300330 เดชะปัตตนยานุกูล สพม.ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 7
1052500513 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เมืองลำปาง ลำปาง 15
1352026601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แม่เมาะ ลำปาง 15
1335066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาชนะชัย ยโสธร 14
1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 14
1330100102 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปากช่อง นครราชสีมา 13
1030200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สีคิ้ว นครราชสีมา 13
1230180000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สูงเนิน นครราชสีมา 13
1177100022 มัธยมสาธุการวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 4
1077280055 วัดกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 4
1076370198 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านแหลม เพชรบุรี 4
1176100001 อรุณประดิษฐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 4
1075580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม บางคนที สมุทรสงคราม 4
1075580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อัมพวา สมุทรสงคราม 4
1274020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 4
1172100032 อนุบาลปราณี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 3
1066350373 พิจิตรพิทยาคม สพม.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 18
1032650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปราสาท สุรินทร์ 13
1025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 9
1025290288 ศรีมหาโพธิ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 9
1080210809 ราชประชานุเคราะห์ 19 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5
1080210811 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5
1080210810 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5
1118100001 วรรณรัตน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองชัยนาท ชัยนาท 1
1130100016 รวมมิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1130100019 มารีย์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1018210854 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5
1080210601 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พิปูน นครศรีธรรมราช 5
1040050083 อนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 12
1240100002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลในเมือง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านไผ่ ขอนแก่น 12
1140100140 บ้านพร้อมบุญ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 12
1340016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 12
1080210664 บ้านเขาวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บางขัน นครศรีธรรมราช 5
1337066401 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14
1237050000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนางคนิคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 14
1237050001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเสนางคนิคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 14
1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1
1324016101 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 8
1024070322 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 8
1024070164 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 8
1056320298 ฝายกวางวิทยาคม สพม.พะเยา เชียงคำ พะเยา 16
1056320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2 จุน พะเยา 16
1356056401 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดอกคำใต้ พะเยา 16
1056320291 พะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา เมืองพะเยา พะเยา 16
1030201363 พุดซาพิทยาคม สพม.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1030200933 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1030200935 เคหะประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1030200922 บ้านพะไล สพป.นครราชสีมา เขต 1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13
1160100015 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 18
1060220021 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 18
1060220621 สตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 18
1091560146 บ้านวังปริง สพป.สตูล ท่าแพ สตูล 6
1286040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลังสวน ชุมพร 5
1086110292 ราชประชานุเคราะห์ 20 สพป.ชุมพร เขต 1 ท่าแซะ ชุมพร 5
1086110296 ชุมพรปัญญานุกูล สพป.ชุมพร เขต 1 ปะทิว ชุมพร 5
1086110124 บ้านไชยราช สพป.ชุมพร เขต 1 ปะทิว ชุมพร 5
1086110180 ชุมชนสวี สพป.ชุมพร เขต 2 สวี ชุมพร 5
1085460070 อนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง กะเปอร์ ระนอง 6
1085460089 บ้านแหลมนาว สพป.ระนอง สุขสำราญ ระนอง 6
1055250373 บ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 สองแคว น่าน 16
1055250002 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1 เมืองน่าน น่าน 16
1055250427 สตรีศรีน่าน สพม.น่าน เมืองน่าน น่าน 16
1055250451 สันติสุขพิทยาคม สพม.น่าน สันติสุข น่าน 16
1055250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1 เวียงสา น่าน 16
1071020090 บ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 3
1071020368 บ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สังขละบุรี กาญจนบุรี 3
1071020370 บ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สังขละบุรี กาญจนบุรี 3
1071020088 บ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 3
1261040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฉาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองฉาง อุทัยธานี 18
1061700267 หนองฉางวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท หนองฉาง อุทัยธานี 18
1061700006 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 18
1067380609 เพชรละครวิทยา สพม.เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 17
1067380587 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 17
1262020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไทรงาม กำแพงเพชร 18
1362016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 18
1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม.กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 18
1071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 3
1072630087 บ้านยมเบือ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 3
1072630478 ดอนคาวิทยา สพม.สุพรรณบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี 3
1372096401 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อู่ทอง สุพรรณบุรี 3
1072630041 วัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3
1070480074 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 บ้านโป่ง ราชบุรี 3
1070480379 ปากท่อพิทยาคม สพม.ราชบุรี ปากท่อ ราชบุรี 3
1170100045 ธรรมจารินีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากท่อ ราชบุรี 3
1370056101 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บ้านโป่ง ราชบุรี 3
1321100035 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บ้านฉาง ระยอง 8
1121100039 สองภาษาระยอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บ้านฉาง ระยอง 8
1021470164 วัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 บ้านฉาง ระยอง 8
1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม.กาญจนบุรี ท่าม่วง กาญจนบุรี 3
1071020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 3
1071020430 วัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 3
1071020222 บ้านแก่งประลอม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไทรโยค กาญจนบุรี 3
1071020188 บ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไทรโยค กาญจนบุรี 3
1071020235 อนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ่อพลอย กาญจนบุรี 3
1036100044 บ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 13
1036100063 บ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 13
1081010197 บ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่ เหนือคลอง กระบี่ 6
1081010034 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 6
1123100001 กิตติวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมืองตราด ตราด 9
1092140114 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด ตรัง 6
1054390084 บ้านหัวดง สพป.แพร่ เขต 2 สูงเม่น แพร่ 16
1054390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 ร้องกวาง แพร่ 16
1054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.แพร่ สูงเม่น แพร่ 16
1054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 16
1083400054 บ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต ถลาง ภูเก็ต 6
1083400057 บ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ต ถลาง ภูเก็ต 6
1341016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 10