ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1017610024
โรงเรียน : อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
เขตพื้นที่ : สพป.สิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610024
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอุดร ชื่นกลิ่น
จำนวนนักเรียน : 193
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 3107