ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1021470164
โรงเรียน : วัดบ้านฉาง
เขตพื้นที่ : สพป.ระยอง เขต 1
จังหวัด : ระยอง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.watbanchang.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมบัติ สะเกศ
จำนวนนักเรียน : 2116
จำนวนครูและบุคลากร : 97
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มีนาคม 2564