ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1025290288
โรงเรียน : ศรีมหาโพธิ
เขตพื้นที่ : สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
จังหวัด : ปราจีนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://smp.ac.th/mainpage
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพาดี ฉิมพาลี
จำนวนนักเรียน : 1189
จำนวนครูและบุคลากร : 74
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 2564