ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1027740115
โรงเรียน : อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179
เขตพื้นที่ : สพป.สระแก้ว เขต 1
จังหวัด : สระแก้ว
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.awm179.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกล่ำ หาโกสีย์
จำนวนนักเรียน : 702
จำนวนครูและบุคลากร : 31
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 กุมภาพันธ์ 3107