ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1036100041
โรงเรียน : เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
เขตพื้นที่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 1
จังหวัด : ชัยภูมิ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
จำนวนนักเรียน : 127
จำนวนครูและบุคลากร : 12
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

 -