ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1039760001
โรงเรียน : หนองบัววิทยายน
เขตพื้นที่ : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
จังหวัด : หนองบัวลำภู
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.buawit.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
จำนวนนักเรียน : 1712
จำนวนครูและบุคลากร : 85
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 29 มิถุนายน 2564