ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1046030160
โรงเรียน : บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
เขตพื้นที่ : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
จังหวัด : กาฬสินธุ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : khsschool.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประสงค์ บาลลา
จำนวนนักเรียน : 339
จำนวนครูและบุคลากร : 24
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 มีนาคม 2564