ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1055250002
โรงเรียน : บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
เขตพื้นที่ : สพป.น่าน เขต 1
จังหวัด : น่าน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
จำนวนนักเรียน : 1781
จำนวนครูและบุคลากร : 82
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 22 มีนาคม 2564