ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1070480114
โรงเรียน : วัดหุบมะกล่ำ
เขตพื้นที่ : สพป.ราชบุรี เขต 2
จังหวัด : ราชบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางน้ำฝน คิดในทางดี
จำนวนนักเรียน : 144
จำนวนครูและบุคลากร : 9
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 กันยายน 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 กันยายน 2564

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิค - 19 ขอให้ทางโรงเรียนมีระบบติดตาม การเรียนการสอน ระบบการช่วยเหลือเพื่อป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา