ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1072630087
โรงเรียน : บ้านยมเบือ
เขตพื้นที่ : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
จังหวัด : สุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1072630087&Area_CODE=7202
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
จำนวนนักเรียน : 101
จำนวนครูและบุคลากร : 9
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 2564