ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1084640258
โรงเรียน : ตลาดหนองหวาย
เขตพื้นที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.nongvai.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
จำนวนนักเรียน : 395
จำนวนครูและบุคลากร : 35
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มิถุนายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน หรือ งบช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และอุปกรณ์ป้องกันให้แก่นักเรียนและครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ทางด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาระบบการเรียนทางไกลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

https://drive.google.com/drive/folders/1VjX5ebnKx96absVtCmUX9aAnzP-DrInj?usp=sharing

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน หรือ งบช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และอุปกรณ์ป้องกันให้แก่นักเรียนและครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ทางด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาระบบการเรียนทางไกลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 


https://drive.google.com/drive/folders/1VjX5ebnKx96absVtCmUX9aAnzP-DrInj?usp=sharing

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 กรกฎาคม 2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน หรือ งบช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และอุปกรณ์ป้องกันให้แก่นักเรียนและครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ทางด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาระบบการเรียนทางไกลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

https://drive.google.com/drive/folders/1VjX5ebnKx96absVtCmUX9aAnzP-DrInj?usp=sharing