ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300104
โรงเรียน : บ้านดูวา
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายซัยดีย์ สามะอาลี
จำนวนนักเรียน : 135
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 สิงหาคม 2564