ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300176
โรงเรียน : บ้านยือริง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : http;//www.yeringschool.ob.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
จำนวนนักเรียน : 48
จำนวนครูและบุคลากร : 9
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564