ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300239
โรงเรียน : บ้านคอลอตันหยง
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : kltyschool.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด
จำนวนนักเรียน : 327
จำนวนครูและบุคลากร : 28
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564