ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1096240360
โรงเรียน : ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2
จังหวัด : นราธิวาส
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมนูญ เสียมไหม
จำนวนนักเรียน : 425
จำนวนครูและบุคลากร : 70
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กรกฎาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กรกฎาคม 2564

เป็นโรงเรียนประจำ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีนักเรียนในความดูแล 262 คน และบุคากรที่อยู่หอพัก เป็นแบบระบบปิด ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดเนื่องจากต้องการควบคุมการไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด และยังไม่พบปัญหา แต่เนื่องจาก ศบค.จว. ประกาศงดจัดการเรียน on site โรงเรียนจึงจำเป็นต้องปฎิบัติตามมาตรการของจังหวัด และใช้การสอนผ่าน FB Live และการทำคลิปสั้น ๆ บน YouTube คณะผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้แนะนำว่าหากโรงเรียนมีความมั่นใจในความปลอดภัย สามารถทำบันทึกมาที่ ศธจ. และนำเสนอ ศบค.จว. เพื่อขอเปิดเรียน on site เป็นรายโรงเรียนได้ แต่ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการของสามจังหวัดชายแดนใต้ จำเป็นต้องให้นักเรียนส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องใช้มาตรการป้องกันควบคุม 14 วัน (LQ) อีกครั้ง และรอดูสถานการณ์หลัง 14 วัน 

ประมวลภาพการลงพื้นที่

https://drive.google.com/drive/folders/125Eb6glx8gsypGFtwelghmyVOQwf2njM?usp=sharing