ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1339016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : หนองบัวลำภู
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.nbtc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประวิทย์ บุรินนิตย์
จำนวนนักเรียน : 2313
จำนวนครูและบุคลากร : 18
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 29 มิถุนายน 2564