ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394100024
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.azizstan.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายบาเซล อับดุลวาฮับ
จำนวนนักเรียน : 171
จำนวนครูและบุคลากร : 7
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564