ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 มีนาคม 2564

รายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนง.ศึกษษธิการจังหวัดชัยนาท

 บันทึข้อมูลโดย: นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล