ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 มิถุนายน 2564

ลงพื้นที่โรงเรียน Stand Al0ne (โรงเรียนบ้านเขาวง)

ลงพื้นที่โรงเรียน Stand Al0ne (โรงเรียนบ้านเขาวง) 


 บันทึข้อมูลโดย: นายสุภรณ์ แสงผะกาย