ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 มิถุนายน 2564

ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร)

ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร


 บันทึข้อมูลโดย: นายสุภรณ์ แสงผะกาย