ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 มิถุนายน 2564

สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 บันทึข้อมูลโดย: นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์