ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 กุมภาพันธ์ 2564

การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีปกติ (รอบที่ 1)

- ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรณีปกติ (รอบที่ 1) >>ภาพกิจกรรม
 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ