ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 29 มิถุนายน 2564

ลงพื้นที่ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ร.ร.ยะหาศิรยานุกูล  ก่อนเปิดเรียน

ขอชื่นชมที่ยังคงรักษามาตรการการป้องกัน covid ตาม Thai  stop  covid 6 มาตรการหลักและ 6 มาตรการเสริม

-ชื่นชมมีVTR.เพื่อปชส.การป้องกันโรคโควิดไปถึงผู้ปกครอง

- มีจุดคัดกรองอุณหภูมิบริเวณทางเข้า มีเจลแอลกอฮอล์

- อ่างล้างมือ พร้อมสบู่เหลวล้างมือ ตรงทางเข้า

-ควรมีถุงรองรับขยะ สะดวกในการจัดเก็บและลดการปนเปื้อน

- มีการคัดกรองอุณหภูมิ ถ้าพบว่ามีไข้ ส่งไป รพ

- การลงทะเบียนไทยชนะ

- มีการใช้ TST TSC

-โรงอาหาร  มีการเว้นระยะห่าง และน.ร.นำข้าวห่อมาทาน

-จัดเว้นระยะห่างบริเวณที่รับประทานอาหาร พร้อมป้ายสัญลักษณ์ชัดเจน

-ป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง covid

-ไม่มีรถรับส่ง/หอพักประชารัฐ.ยังไม่เปิดบริการสำหรับนักเรียนประจำ

- รร. สนับสนุน สำรอง mask

-  สิ่งแวดล้อมโรงเรียนกว้างขวาง ร่มรื่น

-ห้องพยาบาลโล่ง อากาศถ่ายเท   มีเบอร์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้อย่างทันท่วงที

-ห้องละหมาดเน้นย้ำใช้ผ้าละหมาดส่วนตัว


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร