รายการจังหวัด [ อ่างทอง ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ