รายการจังหวัด [ ชัยนาท ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1118100001 วรรณรัตน์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ