รายการจังหวัด [ ชลบุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1020080004 อนุบาลวัดช่องลม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชลบุรี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1020080004 อนุบาลวัดช่องลม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชลบุรี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1020080300 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1020080207 วัดบ้านนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชลบุรี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1020080083 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชลบุรี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1120100036 บุญประทีปวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1320016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ