รายการจังหวัด [ ระยอง ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1021470164 วัดบ้านฉาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ระยอง เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1121100039 สองภาษาระยอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1321100035 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ