รายการจังหวัด [ ฉะเชิงเทรา ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1024070164 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1024070322 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ฉะเชิงเทรา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1324016101 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ