รายการจังหวัด [ สระแก้ว ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1027740115 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สระแก้ว เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สระแก้ว ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ