รายการจังหวัด [ นครราชสีมา ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1030200922 บ้านพะไล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1030200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครราชสีมา เขต 4 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1030200935 เคหะประชาสามัคคี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1030200933 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1030201363 พุดซาพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.นครราชสีมา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1130100019 มารีย์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1130100016 รวมมิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1230180000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1330100102 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ