รายการจังหวัด [ สุรินทร์ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1032650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1032650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1032650837 สินรินทร์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สุรินทร์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1032650552 บ้านขอนแตก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1032650809 สนมวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สุรินทร์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1132100012 สุวรรณวิจิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1232160000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1332056401 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ