รายการจังหวัด [ ศรีสะเกษ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1133100008 มารีย์อุปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1133100008 มารีย์อุปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ