รายการจังหวัด [ อุบลราชธานี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1234010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ