รายการจังหวัด [ หนองบัวลำภู ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1039760001 หนองบัววิทยายน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1339016101 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ