รายการจังหวัด [ ขอนแก่น ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1140100140 บ้านพร้อมบุญ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1040050083 อนุบาลขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1240100002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลในเมือง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1340016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ