รายการจังหวัด [ อุดรธานี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680227 อนุบาลศรีสุทโธ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680489 อนุบาลหนองวัวซอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680365 บ้านลาดหอคำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 4 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1141100122 โฮลี่เมรี่อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680768 ชายแดนประชาสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุดรธานี เขต 4 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1041680845 กุมภวาปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.อุดรธานี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1341016101 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1341016101 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1341016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ