รายการจังหวัด [ กาฬสินธุ์ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1046030160 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1046030591 กมลาไสย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.กาฬสินธุ์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1346100036 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ