รายการจังหวัด [ ลำปาง ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1052500513 บุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1352026601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ