รายการจังหวัด [ แพร่ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1054390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1054390084 บ้านหัวดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.แพร่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.แพร่ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ