รายการจังหวัด [ เชียงราย ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1057120070 บ้านหัวดอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1057120694 สามัคคีวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.เชียงราย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1057120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1057120702 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1057120697 ห้วยสักวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.เชียงราย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ