รายการจังหวัด [ นครสวรรค์ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1060220463 บ้านหนองจิกรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1060220021 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1060220621 สตรีนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.นครสวรรค์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1060220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.นครสวรรค์ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1060220106 วัดนากลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1160100034 ปรียาโชติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1160100015 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ