รายการจังหวัด [ อุทัยธานี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1061700144 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1061700006 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1061700119 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุทัยธานี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1061700265 สว่างอารมณ์วิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1061700267 หนองฉางวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1261040000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฉาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1361016101 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ