รายการจังหวัด [ ตาก ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1063160001 อนุบาลตาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ตาก เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1063160001 อนุบาลตาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ตาก เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1063160237 ตากพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ตาก ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1063160047 ชุมชนวัดสันป่าลาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ตาก เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1363016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ